Dom mladih

Adresa: Ul.Hrvatske državnosti 10, 48000 Koprivnica

Tel. : 040/ 391 072
Mob. : 099 259 1701
Email: info@didasko.com.hr

Dječji vrtić Smiješak

Adresa: Starogradska 22, 48000 Koprivnica

Tel. : 040/ 391 072
Mob. : 099 259 1701
Email: info@didasko.com.hr