Centar - Škola stranih jezika Čarobna riječ

Adresa: Hebrangova 27/1, 10000 Zagreb

Tel. : 01/ 4856 338
Mob. : 091 507 5054
Email: info@carobna-rijec.hr

Centar - Praktikum - centar za djecu i mlade

Adresa: Gajeva 2, 10000 Zagreb

Tel. : 01/ 3842 482
Mob. : 098 269 694
Email: info@udruga-praktikum.hr

Dubrava - Škola stranih jezika Porta Vitae

Adresa: Poljanice 4, 10040 Zagreb

Mob. : 099 4612 417
Email: lana.mikic1@gmail.com

Zapruđe - OŠ Zapruđe

Adresa: Meštrovićev trg 8a, 10000 Zagreb

Tel. : 01/ 3363 170
Mob. : 091 3363 170
Email: littera@zg.t-com.hr

Vrbani - Škola stranih jezika Smart

Adresa: Palinovečka 19, 10000 Zagreb

Mob. : 099 4612 417
Email: lana.mikic1@gmail.com

Srednjaci - Praktikum - centar za djecu i mlade

Adresa: Drniška 20, 10000 Zagreb

Tel. : 01/ 3842 482
Mob. : 098 269 694
Email: info@udruga-praktikum.hr