Jezično edukativni centar Didasko

Adresa: Športska 6a, 40000 Čakovec

Tel. : 040/ 391 072
Mob. : 099 259 1701
Email: info@didasko.com.hr

Vodi me