Dom mladih

Adresa: Ul.Hrvatske državnosti 10, 48000 Koprivnica

Tel. : 040/ 391 072
Mob. : 099 259 1701
Email: info@didasko.com.hr

Vodi me


Dječji vrtić Smiješak

Adresa: Starogradska 22, 48000 Koprivnica

Tel. : 040/ 391 072
Mob. : 099 259 1701
Email: info@didasko.com.hr

Vodi me


Dječji vrtić Ivančica

Adresa: Starčevićeva ulica 41/a, 48000 Koprivnica

Tel. : 040/ 391 072
Mob. : 099 259 1701
Email: info@didasko.com.hr

Vodi me


Dječji vrtić Loptica

Adresa: Ivana Generalića 4, 48000 Koprivnica

Tel. : 040/ 391 072
Mob. : 099 259 1701
Email: info@didasko.com.hr

Vodi me

https://goo.gl/maps/onmxA17WbjT2