Edukos Centar Edukacija, OŠ A. Mihanovića

Adresa: Gundulićeva 5a, 31000 Osijek

Mob. : 097 775 5789
Email: info@korijen-znanja.hr

Raspored:
Kids 1 : Srijedom 18:00 - 20:00, četvrtkom 18:00 - 20:00
Tiny Tots 1 : Srijedom 18:00 - 20:00, četvrtkom 18:00 - 20:00

Vodi me