Jezično edukativni centar Didasko

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 6, 40323 Prelog

Tel. : 040/ 391 072
Mob. : 099 259 1701
Email: info@didasko.com.hr

Raspored:
Kids 1: Ponedjeljkom 16:45 - 18:45
Tiny Tots 1: Srijedom 16:30 - 18:30

Vodi me