ALOHA Mentalna aritmetika

Djeci je igra najvažniji dio života, a osim što je njima to zabavno, preko igre se može puno naučiti. Kroz igru se može postići da djeca učenje gledaju kao nešto zabavno, što im kasnije omogućava bolji uspjeh i učinkovito savladavanje problema jer je to način da se djetetu razviju intelektualne, kognitivne i socijalne sposobnosti. ALOHA program Vašem djetetu omogućava stvaranje korisnih navika koje će mu pomoći i olakšati usvajanje sadržaja te će postići bolji akademski uspjeh. A sve to radimo kroz igru.

ALOHA International

Program ALOHA postoji od 1993. godine, a korijeni programa su u Maleziji. ALOHA mentalna aritmetika krenula je kao ideja da se djeci pruži nešto više i nešto drugačije. Tokom više od 20 godina optimizacije i konstantnog rada na programu, kvalitetu programa prepoznavalo je sve više i više ljudi diljem svijeta. Danas ALOHA broji tisuće centara diljem svijeta, kroz koje su već prošli milijuni polaznika i vodeći je program mentalne aritmetike.

ALOHA Europe

2009. se program po prvi puta pojavio u Europi, točnije u Španjolskoj. Pristup poduci i edukativni materijal prilagođeni su za europsko školstvo i europske norme. Budući da su prepoznale velik potencijal ALOHA mentalne aritmetike, programu su se pridružile i mnoge druge zemlje poput Irske, Njemačke, Portugala i Hrvatske. Danas ALOHA broji desetke tisuća polaznika diljem Europe.

ALOHA Hrvatska

Program je u Hrvatsku prvi put došao 2013. godine. Za implementaciju i širenje programa zaslužna je škola stranih jezika Littera iz Samobora. ALOHA od 2013. godine dolazi u sve više gradova i svake godine broji sve više zadovoljnih polaznika i roditelja na sve više mjesta diljem Hrvatske, kao i sve više zadovoljnih suradnika. Ukoliko Vas zanima je li ALOHA dostupna u Vašoj blizini, kliknite ispod!

ALOHA Centri

Što roditelji kažu o ALOHA programu?

Svake pohvale programu ALOHA i trenerici. Vidno poboljšanje u brzini računanja matematičkih zadataka. Dijete je oduševljeno programom i želi nastaviti dalje. Pomaže mu i u školskom dijelu računanja zadataka.

Jurčec Gordana, majka

Upisala sam dvoje djece u program ALOHA jer vjerujem da novi pristup učenju može pomoći i znatno pridonijeti tome da se olakša i ubrza kognitivno funkcioniranje. Jedno dijete ostvarilo je odličan rezultat uvrstivši se među 10% najboljih na matematičkom natjecanju "Klokan", a drugo je poboljšalo ocjene iz matematike i podiglo si prosjek za jednu ocjenu više. Nadam se da će im tehnike koje su tu naučili koristiti i ubuduće.

Karmenka Meglić, majka

Potvrđujem da je Andreju program ALOHA koristio u pozitivno smislu pogotovo zbog dobrog odnosa s trenericom Vlastom. Naočigled se vidio pomak jer se dijete dodatno zainteresiralo, te se poboljšala pažnja i koncentracija.

Davorka Feher, majka

Naše dijete je puno zadovoljnije i lakše se koncentrira na zadatke!

Saša Kolarić, majka

Prezadvoljni smo time što smo upisali naše dijete u ALOHA program. Vidimo veliki napredak i upisat ćemo ga i na drugu razinu. Trenerica Vlasta je puna strpljenja i razumijevanja, same pohvale!

Bobičanec, majka

Zadovoljni smo programom i napretkom koji smo primjetili kod Laure u smislu pisanja, bojanja, zapažanja... Trenerica Vlasta odličan je pedagog, draga je i pristupačna.

Tihana Zidarić Posavec, majka

Mislim da je program ALOHA učinkovit, djeca su zadovoljna i s veseljem idu na svaki sat. Ne vidim propuste niti potrebu za promjenom. Učiteljica je super, poticajna!

Tamara Vrčić, majka

Kako je Emil počeo pohađati ALOHA program njegovo samopuzdanje se podiglo i vidi se napredak! Vrlo smo zadovoljni, a Emil je sretan!

Mirjana Goričanec Jutreša, majka

Izrazito smo zadovoljni programom ALOHA, također i trenericom Vlastom. Zahvaljujući programu ALOHA našem djetetu povećala se pažnja i koncentracija. Naučio je brojeve i računa s abakusom do 10. U početku je bio nezainteresiran i išao je uz nagovaranje, a sad bez problema rješava zadaću. Svaki put kaže da mu je bilo jako lijepo.

Maja Lesjak, majka

Kao roditelji zadovoljni smo s ALOHA programom. Napredak kod djeteta vidljiv je u razvoju koncentracije i pažnje, sistematizaciji, razvoju radnih navika, logičkom razmišljanju i zaključivanju, korištenju mentalnih mapa. Također i kod usvajanja pojma broja i količine, usvajanju osnovnih matematičkih operacija te rada na abakusu. Vili pokazuje interes za sudjelovanje, poraslo mu je samopouzdanje i vidi se napredak u socijalizaciji.

Obitelj Markač

Zanima Vas više? Pošaljite nam upit.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.